OBCHODNÍ PODMÍNKY » Reklamace
OBCHODNÍ PODMÍNKY / Reklamace

Reklamace

Po doručení objednaného zboží (většinou Česká pošta) je kupující povinen zkontrolovat, zda obal nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, má kupující právo zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.

Je-li na zboží dodaném internetovým obchodem www.mpg-modely.cz reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci písemně,  e-mailem, či telefonicky. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese: Pavel Grafek, Křivoklátská 258, 199 00 Praha 9, nebo na e-mailové adrese: mpg-modely.cz@seznam.cz, telefonicky na telefonním čísle 732 735 534. Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo daňového dokladu a podrobný popis závady. Obratem po obdržení oznámení o vadě prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (většinou sídlo prodávajícího, prodejna).

Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující byl schopen předložit daňový doklad - Fakturu nebo Paragon. Zboží zaslané k reklamaci  musí být v úplném stavu. Vrácení zboží prodávajícímu k reklamaci vyžaduje zabalení do původního obalu, pokud je toto nemožné pak musí být obal přiložen k výrobku a celek zabalen do přepravní krabice. V případě, že kupující originální obal nemá,  kupující může použít na vlastní náklad obal náhradní, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě zpět k prodávajícímu může dojít k dalším škodám: proto doporučujeme, pokud je to možné, pořídit fotodokumentaci vadného výrobku pro pozdější použití.

V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží, snížením kupní ceny, či vrácením zaplacené kupní ceny. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací u kupujícího. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruční doba je 24 měsíců, pokud není na prodané věci, jejím obalu, návodu nebo daňovém dokladu vyznačena doba jiná. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce ode dne jejího doručení, případně ode dne předání reklamovaného zboží. Je-li reklamace důvodná, prodávající ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci vyzve kupujícího, aby si opravené nebo vyměněné zboží vyzvedl, případně zboží zašle kupujícímu poštou na adresu určenou kupujícím.

Pokud prodávající reklamaci neuzná, oznámí to kupujícímu v přiměřené lhůtě. Spolu s oznámením o neuznání reklamace prodávající  kupujícímu sdělí, kolik by stála výměna nebo oprava zboží. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení o neuznání reklamace sdělit prodávajícímu své další záměry, zda žádá o provedení výměny či opravy zboží za úplatu, jinak je povinen si zboží v téže lhůtě vyzvednout nebo sdělit prodávajícímu adresu, kam má být zboží zasláno.

 

YjQ3MGE0M